Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Zamówienia aktualne

Ilość wyświetleń na stronie:
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 09.08.2018 godz. 10:00 - Remont i ocieplenie elewacji budynku zlokalizowanego przy ul. Tymiankowej 3 we Wrocławiu
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:09-09-2018 10:00
Wadium:1 500.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:20-07-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 08.08.2018 godz. 10:00 - Remont terenowej przepompowni ścieków na terenie Zespołu Szkół nr 14 przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Prace projektowe i budowlane
Dostępność dokumentów:08-09-2018 10:00
Wadium:800.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:20-07-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 07.08.2018 godz. 11:00 - Przebudowa budynku przy ul. Potebni 41 we Wrocławiu
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:07-09-2018 11:00
Wadium:2 500.00
Opublikował:Aleksandra Aleksandrowska
Data publikacji:20-07-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 07.08.2018r. godz. 10:00 - Remont pomieszczeń po pożarze w budynku przy ul. Obornickiej 58a we Wrocławiu
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:07-09-2018 10:00
Wadium:600.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:19-07-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 06.08.2018r. godz. 11:00 -Przebudowa i remont budynku Technikum Nr 15 przy ul. Skwierzyńskiej 1-7 we Wrocławiu – Etap I
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:06-09-2018 11:00
Wadium:12 000.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:16-07-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 03.08.2018r. godz. 11:00 -Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych Szkoły Podstawowej Nr 76 przy ul. Wandy 13 we Wrocławiu
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:03-09-2018 11:00
Wadium:7 500.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:16-07-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 03.08.2018 r. godz. 10:00 - Remont elewacji i tarasów zewnętrznych w Przedszkolu nr 66 przy ul. Łącznej 1-5 we Wrocławiu
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:03-09-2018 10:00
Wadium:5 000.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:13-07-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 02.08.2018r. godz. 10:00 - Zagospodarowanie terenu przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 we Wrocławiu w zakresie budowy ogrodzenia, miejsc postojowych i oświetlenia od strony ul. Mącznej.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:02-09-2018 10:00
Wadium:2 000.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:16-07-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 01.08.2018 r. godz. 10:00 Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 przy ul. Horbaczewskiego 61 we Wrocławiu w podziale na zadania
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:01-09-2018 10:00
Wadium:22 000.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:12-07-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 31.07.2018 godz. 10:00 - Wykonanie robót budowlanych na terenie i w budynku siedziby Rady Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów przy ul. Swojczyckiej 118 we Wrocławiu, w podziale na zadania
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:31-08-2018 10:00
Wadium:1 800.00
Opublikował:Aleksandra Aleksandrowska
Data publikacji:12-07-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 30.07.2018 r. godz. 11:00 -Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie sportowo – rekreacyjnym przy ul. Kominiarskiej 68 we Wrocławiu
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:30-08-2018 11:00
Wadium:2 000.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:12-07-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 27.07.2018 r. godz. 10:00 - Budowa 7 – oddziałowego żłobka i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Sygnałowej we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz wykonaniem niezbędnej infrastrukt
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Prace projektowe i budowlane
Dostępność dokumentów:27-08-2018 10:00
Wadium:100 000.00
Opublikował:Aleksandra Aleksandrowska
Data publikacji:11-07-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 25.07.2018 r. godz. 10:00 - Przebudowa i remont bloku sportowego w Liceum Ogólnokształcącym nr VIII przy ul. Zaporoskiej 71 we Wrocławiu – etap I
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:25-08-2018 11:00
Wadium:9 000.00
Opublikował:Aleksandra Aleksandrowska
Data publikacji:09-07-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 23.07.2018 godz. 11:00. Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem, oświetleniem i Miejskimi Kanałami Technologicznymi w ul. Zawalnej we Wrocławiu
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:23-08-2018 11:00
Wadium:7 000.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:05-07-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 18.07.2018 godz. 10:00 - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z pielęgnacją zieleni przy ul. Pszczelarskiej 7 we Wrocławiu.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:18-08-2018 10:00
Wadium:3 000.00
Opublikował:Stańczyk Andrzej
Data publikacji:29-06-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 09.07.2018 r. godz. 11:00 - Przebudowa kuchni i stołówki oraz utworzenie dodatkowych pokoi w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 we Wrocławiu
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:09-08-2018 11:00
Wadium:13 000.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:20-06-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 24.07.2018r. do godz. 15.30 - Opracowanie materiałów określających stan techniczny budynku przy ul. Kowalskiej 79 we Wrocławiu.
Tryb zamówienia:tryb poza ustawowy art.4 pkt 8
Rodzaj zamówienia:Usługi
Dostępność dokumentów:24-07-2018 15:30
Wadium:
Opublikował:Stańczyk Andrzej
Data publikacji:17-07-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 23.07.2018r. do godz. 15:30. Naprawa uszkodzonych elementów gzymsu wraz z wymianą obróbek blacharskich wymiana rynny i przełożeniem pokrycia dachowego z dachówki w Zespole Szkół nr 9 ul. Rafała Krajewskiego 1 we Wrocławiu.
Tryb zamówienia:tryb poza ustawowy art.4 pkt 8
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:23-07-2018 15:30
Wadium:
Opublikował:Trzos Anna
Data publikacji:16-07-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 23.07.2018r. godz. 12.00. Wykonanie robót budowlanych w obiektach oświatowych Gminy Wrocław w podziale na pakiety.
Tryb zamówienia:tryb poza ustawowy art.4 pkt 8
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:23-07-2018 12:00
Wadium:
Opublikował:Maciejec Rafał
Data publikacji:16-07-2018
Szczegóły
Etap przetargów:
Rodzaj zadania:
Termin składania ofert od:
Format: dd-mm-rrrr
Termin składania ofert do:
Format: dd-mm-rrrr