Zamówienia aktualne

Ilość wyświetleń na stronie:
Nazwa zadania:UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Remont elewacji i dachu wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 108 przy ul. Bolesława Chrobrego 3 we Wrocławiu.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Termin składania ofert:13-03-2015 10:00
Wadium:10 000.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:10-02-2015
Szczegóły
Nazwa zadania:Budowa ogólnodostępnego placu zabaw „Wyspa Przygód” zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 18 przy ul. Poznańskiej 26 we Wrocławiu – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Prace projektowe i budowlane
Termin składania ofert:12-03-2015 10:00
Wadium:5 000.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:19-02-2015
Szczegóły
Nazwa zadania:Budowa Przedszkola 6-oddziałowego w rejonie ul. Berenta i al. Kasprowicza we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w podziale na zadania.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Prace projektowe i budowlane
Termin składania ofert:11-03-2015 10:00
Wadium:40 000.00
Opublikował:Szpil Marzena
Data publikacji:16-02-2015
Szczegóły
Nazwa zadania:Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 przy ul. Rumiankowej 34 we Wrocławiu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w podziale na zadania
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Prace projektowe i budowlane
Termin składania ofert:10-03-2015 10:00
Wadium:95 000.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:19-02-2015
Szczegóły
Nazwa zadania:Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 przy ul. Wieczystej 105 we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Prace projektowe i budowlane
Termin składania ofert:09-03-2015 10:00
Wadium:800.00
Opublikował:Szpil Marzena
Data publikacji:19-02-2015
Szczegóły
Nazwa zadania:Budowa Centrum Historii „Zajezdnia” we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 184 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w podziale na zadania.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Prace projektowe i budowlane
Termin składania ofert:05-03-2015 10:00
Wadium:80 000.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:27-01-2015
Szczegóły
Etap przetargów:
Rodzaj zadania:
Termin składania ofert od:
Format: dd-mm-rrrr
Termin składania ofert do:
Format: dd-mm-rrrr