Zamówienia aktualne

Ilość wyświetleń na stronie:
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 17.10.2016 r. godz. 10:00 - Rozbudowa ZS-P 12 przy ul. Suwalskiej 5 we Wrocławiu o 7-oddziałowe przedszkole z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:17-11-2016 10:00
Wadium:45 000.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:27-09-2016
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 07.10.2016 r. do godziny 10:00 - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej „Sportowy Raj SP 109” WBO 2015, na terenie Szkoły Podstawowej nr 109 przy ulicy Inżynierskiej 54 we Wrocławiu – Etap I
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:07-11-2016 10:00
Wadium:10 000.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:21-09-2016
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert do dnia 06.10.2016, do godziny 10:00 Przebudowa drogi sięgaczy ul. Maleczyńskich 40-54 oraz 24-38 we Wrocławiu – etap II i III w podziale na zadania
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:06-11-2016 10:00
Wadium:3 000.00
Opublikował:Szpil Marzena
Data publikacji:20-09-2016
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 03.10.2016 do godz. 10:00 - Budowa terenu rekreacyjnego na osiedlu Krzyki w rejonie ul. Życzliwej we Wrocławiu.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:03-11-2016 10:00
Wadium:4 000.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:16-09-2016
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert 20.09.2016 r. godzi. 10:00 Przebudowa i rozbudowa budynku przychodni ZOZ przy ul. Stalowej 50 we Wrocławiu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w podzial
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Prace projektowe i budowlane
Dostępność dokumentów:20-10-2016 10:00
Wadium:42 000.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:01-09-2016
Szczegóły
Nazwa zadania:UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANA OFERT - nowy termin składania ofert: 12.09.2016 roku, do godz. 10:00 Termomodernizacja budynku gimnazjum oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego bloku sportowego przy Gimnazjum nr 7 ul. Kolista 17 we Wrocławiu, w p
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:12-10-2016 10:00
Wadium:18 000.00
Opublikował:Szpil Marzena
Data publikacji:18-08-2016
Szczegóły
Etap przetargów:
Rodzaj zadania:
Termin składania ofert od:
Format: dd-mm-rrrr
Termin składania ofert do:
Format: dd-mm-rrrr