Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r. przez ZIM
Pobierz
 

Zamówienia aktualne

Ilość wyświetleń na stronie:
Nazwa zadania:ZMIANA TERMINU składania ofert: do 13.05.2019 r. godz.12.00 - Wykonanie zagospodarowania terenu przy budynku siedziby Rady Osiedla Strachocin- Swojczyce-Wojnów przy ul. Swojczyckiej 118 we Wrocławiu
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:13-06-2019 12:00
Wadium:1 000.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:12-04-2019
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 13.05.2019 r. godz. 11:00 - Budowa przyłącza wodociągowego Przedszkola nr 91 przy ul. Zaporoskiej 52a we Wrocławiu
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:13-06-2019 11:00
Wadium:600.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:19-04-2019
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 10.05.2019 r. godz. 11:00 - Przebudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie Szkoły Podstawowej Nr 85 przy ul. R. Traugutta 37 we Wrocławiu - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Prace projektowe i budowlane
Dostępność dokumentów:10-06-2019 11:00
Wadium:3 500.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:25-04-2019
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 10.05.2019 r. godz. 10:00 - Przebudowa placu zabaw na terenie sportowo–rekreacyjnym przy ul. Sołtysowickiej 68 we Wrocławiu
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:10-06-2019 10:00
Wadium:1 900.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:18-04-2019
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: do 09.05.2019 r. godz. 10:00 - Przebudowa siedziby Rady Osiedla przy ul. Jerzmanowskiej 102a we Wrocławiu w zakresie wykonania kotłowni oraz wymiany instalacji c.o.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:09-06-2019 10:00
Wadium:2 000.00
Opublikował:Stańczyk Andrzej
Data publikacji:18-04-2019
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: do 08.05.2019 r. godz. 11:00 - Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku Centrum Kultury ZAMEK przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu celem dostosowania obiektu do wymogów przepisów przeciwpożarowych
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:08-06-2019 11:00
Wadium:8 000.00
Opublikował:Stańczyk Andrzej
Data publikacji:18-04-2019
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: do 08.05.2019 r. godz. 10:00 - Rewitalizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Stanów Zjednoczonych we Wrocławiu - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Prace projektowe i budowlane
Dostępność dokumentów:08-06-2019 10:00
Wadium:2 000.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:18-04-2019
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 07.05.2019 r. godz. 10:00 - Remont i przebudowa budynków Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Swobodnej 71-73 we Wrocławiu w zakresie dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:07-06-2019 10:00
Wadium:4 500.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:16-04-2019
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: do dnia 29.04.2019r. do godz. 15.30. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącej kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową wraz ze wszystkimi niezbędnymi instalacjami w budynku przy ul. Tymiankowej 3 we Wrocławiu
Tryb zamówienia:tryb poza ustawowy art.4 pkt 8
Rodzaj zamówienia:Usługi
Dostępność dokumentów:29-05-2019 15:30
Wadium:
Opublikował:Maciejec Rafał
Data publikacji:19-04-2019
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 29.04.2019 r. godz. 12:00 - Przebudowa i remont boiska do gry w koszykówkę na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Janiszewskiego 14 we Wrocławiu wraz z montażem oświetlenia boiska wielofunkcyjnego.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:29-05-2019 12:00
Wadium:3 000.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:12-04-2019
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert do 26.04.2019r. do godz. 15:30. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Szkockiej 64 we Wrocławiu, wraz z uzyskaniem i doręczeniem Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na budowę l
Tryb zamówienia:tryb poza ustawowy art.4 pkt 8
Rodzaj zamówienia:Usługi
Dostępność dokumentów:27-05-2019 15:30
Wadium:
Opublikował:Trzos Anna
Data publikacji:18-04-2019
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: do 26.04.2019 r. godz. 10:00 -Przebudowa i remont budynku Liceum Ogólnokształcącego nr X przy ul. Pieszej 1 we Wrocławiu oraz ogrodzenia terenu szkolnego w podziale na zadania
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:26-05-2019 10:00
Wadium:2 700.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:10-04-2019
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: do 24.04.2019r. do godz. 15.30. Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej wspomaganej oraz instalacji grzewczej elektrycznej w piwnicy budynku przy ul. Pszczelarskiej 7 we Wrocławiu.
Tryb zamówienia:tryb poza ustawowy art.4 pkt 8
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:24-05-2019 15:30
Wadium:
Opublikował:Maciejec Rafał
Data publikacji:10-04-2019
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: do 18.04.2019 r. godz. 10:00 -Remont pomieszczeń po pożarze w budynku bloku sportowego w IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Świstackiego 12-14 we Wrocławiu
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:18-05-2019 10:00
Wadium:1 300.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:03-04-2019
Szczegóły
Nazwa zadania:UWAGA! - ZMIANA terminu składania ofert: 15.04.2019 r. godz. 10:00 - Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej nr 99 przy ul. Głubczyckiej 3 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną – zaprojektowanie i
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Prace projektowe i budowlane
Dostępność dokumentów:15-05-2019 10:00
Wadium:115 000.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:14-03-2019
Szczegóły
Etap przetargów:
Rodzaj zadania:
Termin składania ofert od:
Format: dd-mm-rrrr
Termin składania ofert do:
Format: dd-mm-rrrr