Zamówienia aktualne

Ilość wyświetleń na stronie:
Nazwa zadania:Przebudowa przejścia podziemnego oraz terenu w rejonie skrzyżowania ul.K.Wielkiego i Świdnickiej we Wrocławiu w ramach projektu „Zagospodarowanie terenu w rejonie skrzyżowania ul.K.Wielkiego i Świdnickiej–etapIIA” w podziale na zadania
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Termin składania ofert:27-08-2014 10:00
Wadium:70 000.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:05-08-2014
Szczegóły
Nazwa zadania:Remont siedziby Zarządu Inwestycji Miejskich przy ul. Januszowickiej 15A we Wrocławiu.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Termin składania ofert:27-08-2014 09:00
Wadium:500.00
Opublikował:Trzos Anna
Data publikacji:12-08-2014
Szczegóły
Nazwa zadania:Przebudowa budynku Gimnazjum nr 3 przy ul. Świstackiego 12A we Wrocławiu - elewacja.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Termin składania ofert:22-08-2014 09:00
Wadium:1 000.00
Opublikował:Szpil Marzena
Data publikacji:07-08-2014
Szczegóły
Nazwa zadania:Przebudowa i remont sanitariatów w segmencie C budynku Zespołu Szkół nr 21 przy ul. Ignuta 28 we Wrocławiu.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Termin składania ofert:21-08-2014 10:00
Wadium:2 300.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:05-08-2014
Szczegóły
Nazwa zadania:Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu Gimnazjum nr 7 przy ul. Kolistej 17 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem i doręczeniem Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienia nadzoru autorskiego
Tryb zamówienia:tryb poza ustawowy art.4 pkt 8
Rodzaj zamówienia:Usługi
Termin składania ofert:20-08-2014 15:30
Wadium:
Opublikował:Rzewuska Marta
Data publikacji:13-08-2014
Szczegóły
Etap przetargów:
Rodzaj zadania:
Termin składania ofert od:
Format: dd-mm-rrrr
Termin składania ofert do:
Format: dd-mm-rrrr