Zamówienia aktualne

Ilość wyświetleń na stronie:
Nazwa zadania:ZMIANA TERMINU !!! Budowa Liceum Ogólnokształcącego Nr V wraz z kompleksem rekreacyjno – sportowym oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. J. Kuronia 14 (dawniej ul. Ślężna 76) we Wrocławiu, w podziale na zadania.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Termin składania ofert:25-02-2016 10:00
Wadium:390 000.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:27-01-2016
Szczegóły
Etap przetargów:
Rodzaj zadania:
Termin składania ofert od:
Format: dd-mm-rrrr
Termin składania ofert do:
Format: dd-mm-rrrr