Zamówienia aktualne

Ilość wyświetleń na stronie:
Nazwa zadania:Remont i przebudowę sanitariatów oraz dostosowanie budynku Zespołu Szkół nr 9 przy ul. Krajewskiego 1 we Wrocławiu do przepisów przeciwpożarowych
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Termin składania ofert:16-04-2015 10:00
Wadium:6 000.00
Opublikował:Szpil Marzena
Data publikacji:26-03-2015
Szczegóły
Nazwa zadania:Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 12 przy ul. Suwalskiej 5 we Wrocławiu o 7 oddziałowe przedszkole zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w podziale na zadania.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Prace projektowe i budowlane
Termin składania ofert:14-04-2015 10:00
Wadium:50 000.00
Opublikował:Szpil Marzena
Data publikacji:24-03-2015
Szczegóły
Nazwa zadania:Zaprojektowanie i wykonanie „Muchoborskiego Ogrodu Dzieci” dla Przedszkola nr 22 przy ul. Stanisławowskiej 90 we Wrocławiu
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Prace projektowe i budowlane
Termin składania ofert:10-04-2015 10:00
Wadium:800.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:26-03-2015
Szczegóły
Nazwa zadania:Remont ogrodzenia frontowego Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Komuny Paryskiej 36-38 we Wrocławiu.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Termin składania ofert:10-04-2015 10:00
Wadium:1 400.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:26-03-2015
Szczegóły
Nazwa zadania:Przebudowa i remont sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17 przy ul. Wieczystej 105 we Wrocławiu
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Termin składania ofert:09-04-2015 10:00
Wadium:15 000.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:18-03-2015
Szczegóły
Nazwa zadania:Budowa nowej siedziby Wrocławskiego Klubu FORMATY przy ul. Samborskiej 3-5 we Wrocławiu – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Prace projektowe i budowlane
Termin składania ofert:08-04-2015 10:00
Wadium:60 000.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:17-03-2015
Szczegóły
Nazwa zadania:UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Remont elewacji i dachu wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 108 przy ul. Bolesława Chrobrego 3 we Wrocławiu.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Termin składania ofert:03-04-2015 10:00
Wadium:10 000.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:10-02-2015
Szczegóły
Nazwa zadania:Budowa ogólnodostępnego placu zabaw „Wyspa Przygód” zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 18 przy ul. Poznańskiej 26 we Wrocławiu – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Prace projektowe i budowlane
Termin składania ofert:30-03-2015 10:00
Wadium:5 000.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:13-03-2015
Szczegóły
Etap przetargów:
Rodzaj zadania:
Termin składania ofert od:
Format: dd-mm-rrrr
Termin składania ofert do:
Format: dd-mm-rrrr