Zamówienia aktualne

Ilość wyświetleń na stronie:
Nazwa zadania:Budowa drogi dojazdowej z infrastrukturą towarzyszącą do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na osiedlu Stabłowice w rejonie ul. Głównej we Wrocławiu - zadanie 2 etap 1, zadanie 3 i zadanie 4 w podziale na etapy
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Termin składania ofert:17-05-2016 10:00
Wadium:40 000.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:07-04-2016
Szczegóły
Nazwa zadania:Adaptacja pomieszczeń I piętra Dworca Głównego PKP we Wrocławiu dla potrzeb funkcji wystawienniczych i bibliotecznych.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Termin składania ofert:16-05-2016 10:00
Wadium:22 000.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:15-04-2016
Szczegóły
Nazwa zadania:Budowa i przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej technologicznej oraz deszczowej wraz z przepompowniami oraz budowa wewnętrznej linii zasilającej WLZ na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu przy ulicy Ślazowej 2.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Termin składania ofert:13-05-2016 10:00
Wadium:4 000.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:15-04-2016
Szczegóły
Nazwa zadania:Budowa chodnika w ul. Kowalskiej we Wrocławiu, w podziale na zadania
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Prace projektowe i budowlane
Termin składania ofert:12-05-2016 10:00
Wadium:7 500.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:13-04-2016
Szczegóły
Nazwa zadania:Zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Strachowskiego 53 we Wrocławiu - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Prace projektowe i budowlane
Termin składania ofert:11-05-2016 10:00
Wadium:11 000.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:14-04-2016
Szczegóły
Nazwa zadania:Zagospodarowanie terenu we wnętrzu osiedlowym, w sąsiedztwie budynku CBK FAMA we Wrocławiu – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Prace projektowe i budowlane
Termin składania ofert:10-05-2016 10:00
Wadium:2 000.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:15-04-2016
Szczegóły
Nazwa zadania:Budowa Przedszkola przy ul. Okulickiego 2a we Wrocławiu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Prace projektowe i budowlane
Termin składania ofert:09-05-2016 10:00
Wadium:60 000.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:13-04-2016
Szczegóły
Nazwa zadania:Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian zewnętrznych budynku głównego Gimnazjum nr 13 przy ul. M. Reja 1-3 we Wrocławiu.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Termin składania ofert:06-05-2016 10:00
Wadium:2 800.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:13-04-2016
Szczegóły
Nazwa zadania:Przebudowa klatek schodowych i dróg ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 73 przy ul. Glinianej 30 we Wrocławiu
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Termin składania ofert:06-05-2016 10:00
Wadium:6 000.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:15-04-2016
Szczegóły
Nazwa zadania:Przebudowa nawierzchni na terenie stadionu „SZTABOWA” przy ul. Wiśniowej 70 we Wrocławiu - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Prace projektowe i budowlane
Termin składania ofert:05-05-2016 11:00
Wadium:20 000.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:15-04-2016
Szczegóły
Nazwa zadania:Budowa boiska do piłki nożnej we wnętrzu międzyblokowym w rejonie ul. Orzechowej na osiedlu Gaj we Wrocławiu– zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Prace projektowe i budowlane
Termin składania ofert:05-05-2016 10:00
Wadium:15 000.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:15-04-2016
Szczegóły
Etap przetargów:
Rodzaj zadania:
Termin składania ofert od:
Format: dd-mm-rrrr
Termin składania ofert do:
Format: dd-mm-rrrr