Zamówienia aktualne

Ilość wyświetleń na stronie:
Nazwa zadania:Przebudowa i remont budynku Przedszkola nr 57 przy ul. Chorzowskiej 55 we Wrocławiu
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Termin składania ofert:05-05-2015 10:00
Wadium:2 000.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:16-04-2015
Szczegóły
Nazwa zadania:Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 82 przy ul. Blacharskiej 13 we Wrocławiu,
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Termin składania ofert:30-04-2015 10:00
Wadium:9 000.00
Opublikował:Szpil Marzena
Data publikacji:14-04-2015
Szczegóły
Nazwa zadania:Przebudowa ogrodzenia placu zabaw na terenie Przedszkola nr 113 „Akademia Przedszkolaka” przy ul. Lotniczej 22 we Wrocławiu – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Prace projektowe i budowlane
Termin składania ofert:27-04-2015 11:00
Wadium:1 000.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:10-04-2015
Szczegóły
Nazwa zadania:UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 12 przy ul. Suwalskiej 5 we Wrocławiu o 7 oddziałowe przedszkole zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w podziale na zadania.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Prace projektowe i budowlane
Termin składania ofert:23-04-2015 10:00
Wadium:50 000.00
Opublikował:Szpil Marzena
Data publikacji:24-03-2015
Szczegóły
Nazwa zadania:UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Remont i przebudowę sanitariatów oraz dostosowanie budynku Zespołu Szkół nr 9 przy ul. Krajewskiego 1 we Wrocławiu do przepisów przeciwpożarowych
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Termin składania ofert:21-04-2015 10:00
Wadium:6 000.00
Opublikował:Szpil Marzena
Data publikacji:26-03-2015
Szczegóły
Etap przetargów:
Rodzaj zadania:
Termin składania ofert od:
Format: dd-mm-rrrr
Termin składania ofert do:
Format: dd-mm-rrrr