Zamówienia aktualne

Ilość wyświetleń na stronie:
Nazwa zadania:Przebudowa budynku siedziby Rady Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów przy ul. Swojczyckiej 118 we Wrocławiu.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Termin składania ofert:15-12-2015 10:00
Wadium:1 000.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:30-11-2015
Szczegóły
Nazwa zadania:ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- WYKONANIE WYSTAWY STAŁEJ W CENTRUM HISTORII ZAJEZDNIA WE WROCŁAWIU PRZY UL. GRABISZYŃSKIEJ 184 w podziale na zadania: Zadanie 1. Dostawa sprzętu multimedialnego, audiowizualnego dla potrzeb wystawy stałej, Zadanie 2. Wykon
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Termin składania ofert:08-12-2015 10:00
Wadium:60 000.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:26-10-2015
Szczegóły
Nazwa zadania:Remont i przebudowa części pomieszczeń przy ul. Borowskiej 181-187 na potrzeby Ośrodka Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Prace projektowe i budowlane
Termin składania ofert:07-12-2015 10:00
Wadium:4 000.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:09-11-2015
Szczegóły
Nazwa zadania:Przetarg do umowy awaryjnej
Usuwanie awarii i wykonywanie drobnych remontów w zakresie robót budowlanych w placówkach oświatowych, Radach Osiedli oraz innych obiektach podległych gminie Wrocław w roku 2016.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Termin składania ofert:02-12-2015 10:00
Wadium:5 000.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:13-11-2015
Szczegóły
Nazwa zadania:Przetarg do umowy awaryjnej
Usuwanie awarii i wykonywanie drobnych remontów w zakresie robót sanitarnych zewnętrznych w placówkach oświatowych, Radach Osiedli oraz innych obiektach podległych gminie Wrocław w roku 2016
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Termin składania ofert:01-12-2015 11:00
Wadium:2 500.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:13-11-2015
Szczegóły
Etap przetargów:
Rodzaj zadania:
Termin składania ofert od:
Format: dd-mm-rrrr
Termin składania ofert do:
Format: dd-mm-rrrr