Zamówienia aktualne

Ilość wyświetleń na stronie:
Nazwa zadania:UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Rewitalizacja Bulwaru Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu w podziale na zadania.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Termin składania ofert:26-11-2014 10:00
Wadium:130 000.00
Opublikował:Szpil Marzena
Data publikacji:17-10-2014
Szczegóły
Etap przetargów:
Rodzaj zadania:
Termin składania ofert od:
Format: dd-mm-rrrr
Termin składania ofert do:
Format: dd-mm-rrrr