Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Inwestycje w realizacji

Ilość wyświetleń na stronie:
Przebudowa budynku „B” w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu

Przebudowa i remont budynku „B” oraz fragmentu łącznika w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu wraz z dostawą i montażem platformy dźwigowej i wskazanego wyposażenia pomieszczeń.
W trakcie robót budowlanych
Budowa przedszkola na terenie Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Przedwiośnie 47-49 we Wrocławiu
Budowa przedszkola z częścią dydaktyczną Szkoły, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na terenie Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Przedwiośnie 47-49 we Wrocławiu – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w podziale na zadania.
W trakcie robót budowlanych
Przebudowa/rozbudowa bloku sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym nr IV przy ul. Świstackiego we Wrocławiu
Przebudowa i rozbudowa bloku sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym nr IV przy ul. Stacha Świstackiego 12-14 we Wrocławiu wraz z rozbiórką budynku zaplecza sali i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
W trakcie robót budowlanych
Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu

Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 105 w podziale na etapy: budowa hali pod samochód ciężarowy z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (Etap I) i pielęgnacja zieleni na terenie ZS nr 2 (Etap II).
W trakcie robót budowlanych