Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Przebudowa boiska na terenie Gimnazjum nr 16 przy ul. Jemiołowej 57 we Wrocławiu

Inwestycja polega na opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy boiska szkolnego z budową bieżni o sztucznej nawierzchni na terenie Gimnazjum nr 16 przy ul. Jemiołowej 57 we Wrocławiu oraz realizacji robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację, w podziale na następujące etapy:

     Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania robót, uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót lub decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli będzie wymagana, oraz przeniesienie praw autorskich do ww. dokumentacji.

     Etap II - wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową opracowaną i zatwierdzoną w ramach Etapu I.

 

Podstawowym celem inwestycji jest przebudowa boiska szkolnego z rozbiórką boiska istniejącego o nawierzchni asfaltowej i wymiarach ok. 28 m x 38,5 m, oraz przyległego do niego boiska o nawierzchni gruntowo-trawiastej na boisko wielofunkcyjne z płytą o wymiarach 30 m x 44 m o nawierzchni kauczukowo-poliuretanowej oraz budowa 4-torowej bieżni do biegu (sprintu) na 60 m, długości ok. 80 m, ze startem i wybiegiem, o nawierzchni kauczukowo-poliuretanowej, zakończonej skocznią do skoku w dal o wymiarach 4 m x 9 m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie, ogrodzenie piłkochwytami, wyposażenie w urządzenia sportowe i urządzenia małej architektury) i remontem bramy w ogrodzeniu, nawierzchni wjazdu, uporządkowaniem terenu trawiastego na terenie Gimnazjum o powierzchni zagospodarowania ok. 4.000 mkw.

Na nowej płycie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni kauczukowo-poliuretanowej w kolorze zielonym/czerwonym (ceglastym) będzie można prowadzić zajęcia do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę.

Bieżnia 4-torowa z wyznaczonymi białymi liniami, będzie posiadała nawierzchnię kauczukowo-poliuretanową w kolorze czerwonym (ceglastym). Jeden z torów bieżni będzie wykorzystywany zamiennie, jako rozbieg do skoku w dal z demontowalną belką do odbicia w odległości 1 m przed bliższą krawędzią skoczni. Skocznia do skoku w dal o wymiarach 4 m x 9 m zostanie usytuowana za bieżnią do biegu na 60 m.

Brama metalowa w ogrodzeniu od ulicy Jemiołowej poddana zostanie remontowi, a wjazd na terenie szkolnym z kostki kamiennej ulegnie przebrukowaniu. Teren gruntowo-trawiasty zostanie uporządkowany poprzez nawiezienie ziemi urodzajnej, poddanie zabiegom rekultywacyjnym i obsianie trawą.

W wyniku projektowania i robót budowlanych zostanie poprawiony stan techniczny i standard użytkowania terenu rekreacyjnego placówki oświatowej, dzięki temu po modernizacji terenu szkolnego będzie on wykorzystywany dla realizacji zajęć z wychowania fizycznego oraz do wypoczynku i rekreacji uczniów szkoły.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej i robót budowlanych:

KANBUD Leszek Kanak – Bierutów

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych