Uwaga:
24 grudnia 2018 r. (wigilia) Zarząd Inwestycji Miejskich będzie nieczynny
Odpracowanie tego dnia nastąpi w sobotę, 8 grudnia 2018 r.
 

Aktualność

ZS-P wraz z zagospodarowaniem działki szkolnej i połączeniem z układem drogowym na osiedlu Stabłowice we Wrocławiu - wyniki konkursu

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego zorganizowany przez Zarząd Inwestycji Miejskich.

W ramach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego powstanie:

  • przedszkole 8 oddziałowe z salą wielofunkcyjną dla 200 osób wraz z placem zabaw
  • szkoła podstawowa dla 1200 uczniów, w tym 44 sale lekcyjne, 4 pracownie komputerowe, biblioteka, sala gimnastyczna i sale gimnastyki korekcyjnej, świetlice, zewnętrzne tereny sportowe: boisko wielofunkcyjne z EPDM i do piłki nożnej ze sztucznej trawy, bieżnia ze skocznią, plac zabaw dla dzieci szkolnych
  • kuchnia z jadalniami dla przedszkola i szkoły
  • droga dojazdowa ogólnodostępna, ciągi pieszo-jezdne i rowerowe

W konkursie złożono 13 prac.

Decyzją Sądu Konkursowego nagrodzono 3 prace:

Miejsce 1. nagroda w wysokości 35.000 zł

Sad konkursowy uznał, że praca nr 080808 w najpełniejszy sposób spełnia założone oczekiwania. Projekt najlepiej z wszystkich rozwiązuje trzy najważniejsze zagadnienia tzn. urbanistykę, funkcje oraz formę. Praca w sposób autorski i przekonujący odpowiada na zadane problemy związane z wielkością szkoły oraz ilością uczniów.
Introwertyczny układ urbanistyczny dzięki dużej powierzchni wewnętrznych atriów daje możliwości rekreacyjno edukacyjne jednocześnie w zrozumiały sposób odnosi sie do najbliższego kontekstu.

Układ funkcjonalny bardzo klarowny, w sposób czysty i konsekwentny dzieli na strefy przedszkola, szkoły oraz sportu.

Konstrukcja układu komunikacyjnego obsługi klas oparta o jednostronne korytarze kreuje strefy wypoczynku o wysokim poziomie funkcjonalnym i przestrzennym, oraz w prosty sposób rozładowuje zagęszczenie uczniów podczas przerw, co w tak dużej szkole jest ogromnym atutem. Zaproponowany układ umożliwia również podział dzieci na grupy wiekowe.

Za wartość dodaną można uznać możliwość stworzenia zewnętrznej strefy konsumpcyjnej w małym patio. Na uwagę zasługuje również ciekawie rozwiązany hol wejściowy. Przestronny, dobrze doświetlony czytelnie łączy dwie strefy wejściowe, wewnętrzne atrium, jadalnie oraz strefę biblioteki i świetlicy, dzięki wykorzystaniu układu antresolowego. Otwarty układ szatni w holu daje możliwość kontroli i bezpieczeństwa dla uczniów szkoły.

Elewacje budynku zaprojektowane w sposób konsekwentny, skromny ale jednocześnie elegancki dobrze nawiązują dialog z otoczeniem. Dzięki dużej ilości przeszkleń oraz stonowanej kolorystyce rolę dynamicznej, kolorowej elewacji przejmą jej użytkownicy.

zespół autorski z Wrocławia: VROA Architekci s.c. i CH+ ArchitekciMiejsce 2. nagroda w wysokości 25.000 zł

Nagrodę przyznano za ciekawą próbę wykorzystania promienistego rzutu budynku.
Sąd wysoko ocenił  powiązanie z otoczeniem. Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły i terenu przyległego, uznano za największy walor projektu ,wypełniający autorskie założenia. Za szczególną wartość uznano wykorzystanie przestrzeni publicznej, jakim jest wejście do szkoły, przez powiązanie jej z terenem rekreacyjnym przyległego stawu. Zastosowany detal architektoniczny został podporządkowany formie jednak nie wykorzystuje jej dużego potencjału prowokującego wręcz do bardziej indywidualnych rozwiązań.

Przyjęty przez autorów, znany już z innych  europejskich realizacji układ budynku,  nie rozwiązuje jednak problemu funkcjonalnego tak dużej szkoły. Dobrze dobrane proporcje skrzydła wschodniego i jego połączenie z dobrą strefą wejściową nie zostały wykorzystane w pozostałej części szkoły, opartej  na jednym korytarzu. Wątpliwości budzi także projekt przedszkola ograniczający  integracyjny aspekt procesu wychowawczego.

zespół autorski z Wrocławia: Maćków Pracownia Projektowa Sp. z o.o


Miejsce 3. nagroda w wysokości 15.000 zł

Praca uzyskała III nagrodę za zaproponowanie czytelnego układu funkcjonalnego, zakładającego zachowanie skali poszczególnych części obiektu odpowiedniej dla przyszłych użytkowników  zespołu.

 

Dobre strefowanie budynku, czytelna komunikacja, trafny podział i rozmieszczenie poszczególnych stref funkcjonalnych ( przedszkole, szkoła, część sportowa) .

Także układ urbanistyczny, zakładający obsługę komunikacyjną od strony zachodniej, z  wyodrębnieniem niewielkiego placu wejściowego  i otwarciem się funkcjami uzupełniającymi w stronę stawu , daje nadzieję na wytworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej o funkcji rekreacyjnej, powiązanej z nabrzeżem .

 

Niedosyt pozostawia przede wszystkim zaproponowana forma architektoniczna obiektu, zdaniem Sądu poprawna i skromna, ale niezbyt  adekwatna dla funkcji budynku. Wątpliwe wydaje się także rozwiązywanie części przedszkolnej na dwóch kondygnacjach, przy braku istotnych ograniczeń terenowych.

zespół autorski z Warszawy: Piotr Hardecki Architekt


PRACA WYRÓŻNIONA

Praca uzyskała wyróżnienie za trafne zdefiniowanie -  oraz znalezienie rozwiązania - podstawowego problemu projektowego: zaproponowania takiego układu funkcjonalno- przestrzennego Zespołu Szkolno Przedszkolnego, który w maksymalny sposób ograniczałby  niekorzystny efekt skali budynku i planowanej liczby jego użytkowników.

Czysta i czytelnie poprowadzona idea podziału szkoły na trzy autonomiczne grona szkolne oraz na wyraźnie wyodrębnione strefy: cichą i głośną, znalazła także satysfakcjonującą formę przestrzenną.

Odmienna niż w większości prac propozycja poprowadzenia obsługi komunikacyjnej od strony wschodniej, pozwoliła na zaprojektowanie części dydaktycznej w układzie rozdzielających bloki klasowe wnętrz otwierających się na zieleń i wodę - co mimo zalet takiego układu dla samego budynku ZSP, w opinii Sądu może stanowić utrudnienie w spełnieniu przez inwestycję funkcji inicjującej zmiany w zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych nad stawem, które powinny służyć całej społeczności lokalnej.

Projekt nie trafił do grupy prac nagrodzonych, ponieważ oprócz swych niezaprzeczalnych zalet posiadał ciężkie do naprawienia, bez zmiany podstawowego układu, błędy projektowe (niedoświetlenie  znacznej części klas, zakres opracowania, przekroczenie zapisów MPZP).

 

Zespół autorski z Wrocławia: Pracownia Architektury GŁOWACKI Tomasz Głowacki