Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r. przez ZIM
Pobierz
 

Aktualność

Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Kłodzkiej we Wrocławiu - wyniki konkursu

I NAGRODA

Praca opracowana przez ZESPÓŁ AUTORSKI: Adam Derlatka, Tadeusz Derlatka, Agnieszka Gozdek, Joanna Migut - Radom

Praca wyróżnia się na tle pozostałych poprzez subtelne, bardzo wyważone podejście do zadania zaprojektowania zespołu szkolno-przedszkolnego. Trzon rozwiązania stanowi wewnętrzny dziedziniec, zaprojektowany na dwóch przenikających się poziomach trafnie separujących poszczególne elementy składowe programu funkcjonalnego. Wzdłuż niego zorganizowane zostały poszczególne, wzajemnie skomunikowane bloki znacznie, zdecydowanie podnoszącego atrakcyjność przestrzenną i użytkową przedsięwzięcia.

Praca charakteryzuje się poza poprawnością rozwiązań, dobrze zorganizowanym ruchem użytkowników (z jedynym zastrzeżeniem co do lokalizacji pokoju nauczycielskiego) oraz w większości interesującymi przestrzeniami wewnętrznymi. Ciekawie rozegrana funkcjonalnie, ukazująca spory potencjał miejsca i dobrze narysowana. Praca poprzez przyjęte stonowane rozwiązania formalne i bardzo powściągliwe środki wyrazu bardzo dobrze wpisuje się w istniejący na osiedlu Gaj kontekst urbanistyczny jednocześnie go porządkując.

Całość daje dużą nadzieję na wykreowanie w tej części osiedla założenia o wysokich walorach architektonicznych, ale przede wszystkim stanowiącego nową jakość w budowaniu przestrzeni publicznej.

 


II NAGRODA

Praca opracowana przez: Piotr Żuraw (Wrocław), ARCHIKA Agnieszka Ksycka-Dudek (Wrocław), BUGA Projektowanie Joanna Staniszewska (Wrocław)

Praca bardzo konsekwentnie rozwiązuje wszelkie łamigłówki skomplikowanego programu funkcjonalno-użytkowego, dając przy tym bardzo trafną odpowiedź na kształtowanie bryły w tym jakże charakterystycznym miejscu. Niesłychanie konsekwentnie przeprowadzony podział funkcji, wprowadzenie wewnętrznego trzonu komunikacyjno-rekreacyjnego zakończyło się bardzo oryginalną propozycją przestrzenną, z serią mikrownętrz, bardzo dobrze adaptującą się do powstającego w południowej części osiedla, okazałego pasa rekreacyjnego.

Rozwiązania przyjęte w pracy niosą w sobie spory potencjał na wykreowanie przestrzeni wewnętrznych służących użytkownikom obiektu o bardzo wysokiej atrakcyjności i niestandardowych przestrzennie.

Pewien niedosyt pozostawia natomiast zbyt nieśmiała próba nadania całości założenia koherentnego wyrazu estetycznego, co zdaniem Jury unieczytelnia nieco organizację poszczególnych przestrzeni publicznych, ale też ogólną identyfikację przestrzenną samego obiektu.

III NAGRODA


Praca opracowana przez: VROA Architekci s.c (Wrocław), CH+ Architekci (Wrocław)

Zwarta, konsekwentna kompozycja, spójna z układem funkcjonalnym. Doceniono bardzo konsekwentne jego powiązanie z zaprojektowanym w zachodniej części wygodnym placem wejściowym. Klarownie rozmieszczone części przedszkola, szkoły i sali sportowej sprzyjają procesowi dydaktycznemu.

Sąd wysoko ocenił relacje pomiędzy klasami a dobrze doświetlonymi powierzchniami rekreacyjnymi, chociaż wątpliwości budzi ich przewymiarowana powierzchnia użytkowa.

Zbyt daleko idąca unifikacja architektury niewystarczająco odpowiada na uwarunkowania zewnętrzne, co jest  szczególnie widoczne w  strefie wejścia do obiektu . Zaproponowana prefabrykacja, która jest konsekwencją takiego podejścia nie ma ekonomicznego uzasadnienia.
Wyróżnienie
Małeccy Biuro Projektowe (Katowice)


Projekt o dużych walorach estetyczno-przestrzennych. Przyjęta forma obiektu interesująca, tworząca nową wartość przestrzenną w strukturze otoczenia. Układ funkcjonalny zespołu szkolno - przedszkolnego czytelny. Właściwe rozdzielenie wejść w sposób jednoznaczny identyfikuje przestrzenie przedszkola i szkoły.

Wątpliwości budzi jednak dość mechanistyczny podział pomieszczeń i ich proporcji.

Przyjęty sposób otworowania bryły, korzystny dla bryły budynku jest jednak nieprzekonujący, jeśli chodzi o oświetlenie wnętrz.